Dorpsraad

Dorpsraad

 

Het eiland is onderdeel van de gemeente Castricum.

Ons dorp wordt bij de gemeente vertegenwoordigd door de dorpsraad. Jaarlijks is er een ledenvergadering waarin de dorpsraad de ontwikkelingen op de Woude toelicht. 

De dorpsraad bestaat uit:

Rene Hoogland (voorzitter)
Paul Smeets (secretaris)
Hans ten Veen (penningmeester)
Cor Helder
Mark Wijnker

 

De dorpsraad behartigt de belangen van de leden. Zij vergadert niet op vastgestelde data, maar op de momenten dat daar noodzaak toe is.
Voor vragen of opmerkingen kunt U een mail sturen aan de dorpsraad.