Notulen ledenvergadering

Notulen ledenvergadering

 

Notulen Algemene ledenvergadering Haalopgelijk - Aanvang 15 maart 2022 om 20:00 uur

Aanwezig bestuur HOG: Hans ten Veen (plv voorzitter), Michel Preng, Pauline de Looff

Leden:

Joos, Anneke, Juliette, Tanja, Teun, Hans van den Berg

 1. Opening
  Een welkom aan iedereen en zeker ook aan de (mogelijk) nieuwe leden.

 2. Statuten
  Deze staan op de website vermeld

 3. Er is in 2021 een korte jaarvergadering gehouden in de tuin bij Rene. Vanwege het Coronajaar hebben we beperkt kunnen roeien en was de contributie vastgesteld op €50,-. Een gereduceerd tarief. In 2020 is er wel een jaarvergadering gehouden, alleen hebben we niet kunnen roeien vanwege COVID-19. Er is in 2020 geen contributie betaald door de leden. De leden die voor 2021 nog geen contributie hebben betaald, worden vriendelijk verzocht dit alsnog over te maken.

 4. Financieel verslag

  1. HOG heeft 38 leden en de vraag is wie er weer gaat roeien in het nieuwe

   seizoen

  2. De jaarrekening wordt vastgesteld tijdens de vergadering van Stichting eiland

   de Woude.

  3. De contributie voor 2022 blijft voor leden staan op € 100,-, invallers en

   sponsoren € 50,-

  4. In 2020 is er een bijdrage ontvangen van de gemeente voor het verlies aan

   contributie inkomsten.

  5. Sponsoring: mocht je nieuwe sponsor vinden die HOG een warm hart

   toedraagt, kun je dit melden bij René. Er is een programma dat we aan kunnen bieden, zoals een vermelding van het logo op de sloep.
   Hans Weere, Wim Schermer zijn actief als sponsor. Het Pakhuis, Boskalis gaat eraf. Kombof en Worp is nog niet bekend.

 5. Het huishoudelijk regelement is ongewijzigd en terug te vinden op de website: http://www.dewoude.net/vereniging-haalopgelijk/reglement-en-commandos/

 6. Heren-, mix- en damesteam 2022
  De indeling van de nieuwe teams moet nog gemaakt worden. Afgesproken wordt dat indien iemand niet kan roeien, er zelf vervanging/ ruilen wordt geregeld. Anders kan er een beroep gedaan worden op de invalgroep via de teamcaptains.

a. Joos heeft aangegeven als invaller beschikbaar te zijn, Juliette kan op di/woe/ do?, Michel/Tanja: ma/di/woe, Anneke: ma/ di/ do, Teun: di/do, nieuw lid Hans van den Berg: ma/di/woe/do. Overige leden nog navragen.

Roeivereniging Haalopgelijk De Woude, Woude 33, 1489 NB, De Woude. Bankrekeningnummer NL88ABNA 0980111129, KvK 71107398

page1image19751360
page2image20622512
 1. Start seizoen 2022: zaterdag 2 april om 16:00 uur hopen we het roeiseizoen te kunnen starten. Je bent van harte welkom in het Kombof om 16:00 uur.

 2. Op 30-04 is er rondje de Woude. Vrijwilligers zijn welkom en wie wil er mee roeien in de wedstrijdboot?

 1. Stuur en teamcaptain
  Het wordt op prijs gesteld als Gerard een aantal keer (3 a 4 keer) wordt gevraagd het team te begeleiden, zeker voor rondje de Woude.

 2. Wedstrijden 2022
  Bij voldoende animo zullen we wedstrijden gaan roeien in 2022. Sowieso zullen we meedoen met het rondje de Woude op 30 april. Voor een wedstrijd is iemand nodig met een BE rijbewijs en een geschikte auto. De kosten van deelname komen voor het team zelf. De FSN roeikalender is terug te vinden op:
  https://federatiesloeproeiennederland.webnode.nl/roeikalender/

 3. Onderhoud.
  Op dit moment is de sloep in onderhoud. De riemen zijn gereed, echter het onderhoud aan de sloep valt wat tegen. De anti fouling moet opnieuw worden aangebracht en de stootrand moet deels worden vervangen. Ook het wit moet opnieuw worden aangebracht. Dinsdag 22-3 en zaterdag 26-3 kan Michel hulp gebruiken van de leden om de sloep op tijd in het water te krijgen.

 4. Rondvraag
  Hans van den Berg oppert om nieuwe leden te werven via het clubblad van jachthavens en wellicht ook een advertentie te plaatsen het weekblad de Uitkomst. Juliette geeft aan dat het prettig zou zijn, als er voor de contributie een tikkie gestuurd kan worden, zodat het direct overgemaakt kan worden.

 5. Sluiting

========================

Agenda ALV 9 september 2021 Haalopgelijk

 1. Opening
 2. Animo roeien na COVID
 • Team captain
 • Stuur
 • Contributie
 • Animo wedstrijden
 1. Trainingswedstrijd 18 september De Woude
 2. Onderhoud winterstop
 3. Sluiting

 

Notulen vergadering 2021

 1. Opening

John en Andre hebben zich afgemeld voor deze vergadering. Een paar leden hebben zich afgemeld voor het roeien dit seizoen: Sita, Lia en Anouk.

 1. Inventarisatie van het animo om dit seizoen te roeien:
 • John: Dinsdag, anders woe of ma
 • Andre: alle avonden, m.u.v. woe
 • Maarten: iedere avond, voor 19:00 uur weten of we roeien
 • Lia: na operatie nog niet in staat om te roeien
 • Sita: dit seizoen niet meer, volgend jaar weer
 • Anouk: opgezegd
 • Sandra: niet meer dit seizoen
 • Anneke: op maandag
 • Kees: do voorkeur, andere dagen ook goed
 • Steef: laat het nog weten
 • Teun: dit seizoen geen training
 • Juliette: Di en Do, evt op maandag (wel vooraf weten)
 • Joos: di of ma voorkeur, do en vrij niet
 • Astrid?
 • Jeroen van G.: di of do
 • Jeroen B.: niet meer dit seizoen
 • Patrick: niet meer dit seizoen
 • Tanja: Di en Do
 • Michel: ma, di, do
 • Hans: Ma, evt di
 • Lukas: ?
 • Marcel B.: Di en Do
 • Yvo: alle dagen
 • Pauline de L.: alleen inval
 • Dik: roeit niet meer
 • Marlies: alleen inval
 • Pauline L.: roeit niet dit seizoen
 • Franny: opgezegd
 • Carrey: navragen

 

De contributie voor het seizoen 2021 is vastegesteld op € 50,-. Dit omdat er niet volledig geroeid kan worden dit seizoen. De gebruikelijke contributie van € 100,- is zeer laag ten opzichte van andere roeiverenigingen. Daarnaast heeft de boot onderhoud nodig en de lening moet afgelost worden. Pauline zal een app sturen om het bedrag over te maken aan de vereniging.

 

 1. Op 18 september is er een trainingswedstrijd georganiseerd met een paar verenigingen uit de omgeving. Er zullen twee starts zijn, en rond het eiland worden geroeid. Om 13:00 uur en om 15:00. Er hebben een aantal leden aangemeld om een ronde mee te roeien: Teun, Juliette, Maarten, Kees, Michel, Yvo, Marcel, Tanja en Hans.
 2. De zaterdag in de laatste 2 weken van januari en de eerste week van februari zijn gepland om de boot te onderhouden. Plan deze zaterdagen alvast in jouw agenda, zodat we met elkaar de boot weer kunnen onderhouden. Dit onderhoud is onderdeel van het lid zijn van de vereniging en we rekenen op jouw aanwezigheid.
 3. Iedereen wordt bedankt voor ieders bijdrage en het eerste geslaagde seizoen van Haalopgelijk.