Notulen ledenvergadering

Notulen ledenvergadering

 

Notulen Algemene ledenvergadering Haalopgelijk - 2023

Notulen Algemene ledenvergadering Haalopgelijk - Aanvang 9 maart 2023 om 20:00 uur

 1. Opening
  Een welkom aan iedereen en zeker ook aan de (mogelijk) nieuwe leden. René ligt nog in het ziekenhuis en Hans ten Veen zit de vergadering voor.

 2. Statuten
  Deze staan op de website vermeld

 3. Contributie vaststellen voor 2023: 100,- per persoon

 4. Financieel verslag

  1. HOG heeft 22 leden en de vraag is of er voldoende animo is om 12 actieve roeiers in de boot te krijgen

  2. De jaarrekening wordt vastgesteld tijdens de vergadering van Stichting eiland de Woude.

  3. De contributie voor 2023 blijft voor leden staan op € 100,-, invallers en sponsoren € 50,-. Graag zelf het bedrag overmaken aan Roeivereniging Haalopgelijk De Woude. Bankrekeningnummer NL88ABNA 0980111129

  4. Sponsoring: mocht je een nieuwe sponsor kennen, die HOG een warm hart toedraagt, kun je dit melden bij René. Er is een programma dat we aan kunnen bieden, zoals een vermelding van het logo op de sloep.

  5. Hans zal controleren welke leden (nog) niet hebben betaald voor 2022

 5. Het huishoudelijk regelement is ongewijzigd en terug te vinden op de website: http://www.dewoude.net/vereniging-haalopgelijk/reglement-en-commandos/

 6. Heren-, mix- en dames 2023

De volgende leden hebben zich aangemeld om te roeien in het nieuwe seizoen

page1image46111648 page1image46106656page1image46117472
 1. Jan

 2. Tom van Ree

 3. Kees

 4. Teun

 5. Patrick

 6. Tanja

 7. Juliette

8. Pien
9. Kirsten
10. André
11. Michel
12. Hans ten Veen

13. Hans van de Berg

14. John

page1image46117888 page1image46112272 page1image46109360page1image46108944 page1image46118096 page1image46118720page1image46110400 page1image46104576 page1image46108112page1image46110816 page1image46116848 page1image46120592page1image46119552 page1image46107072

Pauline vraagt na bij de volgende leden of zij zouden willen roeien komend seizoen:

Sita, Anneke, Lia

Michel stelt een roulatieschema o.b.v. de leden die hebben aangegeven te willen roeien. Indien je niet kan moet je iemand die niet staat gepland voor die avond benaderen om in te vallen. Op dinsdag 4 april kunnen we starten met roeien. Als er voldoende animo is voor 2 boten, zullen we ook op een andere avond roeien.

a. Op 29-04 is er de wedstrijd rondje de Woude. Vrijwilligers zijn welkom en wie wil er mee roeien in de wedstrijdboot?

 1. Stuur en teamcaptain
  Hans ten Veen, Michel en Juliette rouleren als stuur. Michel is teamcaptain.

 2. Wedstrijden 2023
  De FSN roeikalender is terug te vinden op:
  https://federatiesloeproeiennederland.webnode.nl/roeikalender/

 3. Onderhoud.

a. Zaterdag 1 april gaat de boot te water

 1. Rondvraag

 2. Sluiting